Pohjoismaiden pääministerien julkilausuma Pohjoismaiden rajaesteistä

01.01.70 | Julkilausuma
Julkilausuma julkistettiin Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä 28. lokakuuta 2015.

Tietoja

Hyväksytty
01.01.1970

 

Haluamme poistaa Pohjoismaiden kasvua haittaavat rajaesteet.

Meillä on ikäviä esimerkkejä siitä, miten tuotteita koskevien sääntöjen tai vaatimusten erot estävät yrityksiä laajentumasta muihin Pohjoismaihin ja hyödyntämästä 26 miljoonan kuluttajan suurmarkkinoita. Tilanne on valitettava, koska se estää kasvun ja työpaikkojen luomista Pohjoismaissa. Lisäksi se vaikeuttaa ulkomaisten investointien houkuttelua.

Rajaesteneuvosto onkin tehnyt tarpeellista työtä rajaesteiden ehkäisemiseksi ja poistamiseksi, ja pidämme rajaesteneuvostoa jatkossakin Pohjoismaiden hallitusten keskeisenä toimijana tässä työssä.

Samalla tunnustamme, että toimialajärjestöt ja työmarkkinaosapuolet ovat tilanteen tasalla ja tietävät, missä kasvua pahiten haittaavat rajaesteet piilevät. Nyt haluamme rajaesteneuvoston välityksellä tehostaa vuoropuhelua, jotta näiden organisaatioiden edustajat saataisiin entistä tiiviimmin mukaan pohjoismaiseen rajaestetyöhön. Organisaatiot voivat olla mukana etsimässä ratkaisuja Pohjoismaiden välillä yhä oleviin rajaesteisiin, mikä hyödyttää kaikkia yrityksiä ja kansalaisia.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri saa tehtäväksi varmistaa järjestelmällisen vuoropuhelun, jossa organisaatiot voivat tavata rajaesteneuvostoa ja alakohtaisia ministereitä ja ratkoa tehtävää yhdessä.