Erklæring fra de nordiske statsministrene vedrørende grensehindre i Norden

01.01.70 | Deklarasjon
Erklæringen ble offentliggjort under Nordisk råds sesjon 28.10.15

Informasjon

Vedtatt
01.01.1970

 

 Vi vil fjerne grensehindrene som hemmer veksten i Norden.

Vi ser dessverre eksempler på at forskjeller i regler eller krav til produkter avholder virksomheter fra å utvide forretningen til de øvrige nordiske landene og dermed utnytte det store nordiske markedet med 26 millioner forbrukere. Det er ergerlig. For det hindrer at det skapes vekst og arbeidsplasser i Norden. Og det gjør det vanskeligere å tiltrekke investeringer utenfra.

Mot denne bakgrunnen hilser vi Grensehinderrådets arbeid med å forebygge og fjerne grensehindre velkommen, og ser fortsatt Grensehinderrådet som de nordiske regjeringenes sentrale aktør i dette arbeidet.

Samtidig anerkjenner vi at næringsorganisasjonene og partene i arbeidslivet har fingeren på pulsen og vet hvor de virkelig veksthemmende grensehindrene finnes. Derfor vil vi nå gjennom Grensehinderrådet intensivere dialogen med representanter for disse, så de trekkes ytterligere inn i det nordiske arbeidet med å fjerne grensehindre. Organisasjonene kan være med på å finne løsninger på grensehindrene som fortsatt består mellom de nordiske landene. Det vil være en fordel for alle nordiske virksomheter og borgere.

Vi gir derfor generalsekretæren i Nordisk ministerråd i oppdrag å sikre en strukturert dialog der organisasjonene kan møte Grensehinderrådet og relevante nordiske ministre for sammen å få løst denne oppgaven.