20.3.
Valiokuntaehdotus Pohjoismaiden yhteisestä NORM-jätteen loppusijoituspaikasta, A 1860/hållbart

396
Magnus Ek
Puheenvuoro

Kära nordiska vänner! Det här ser vi från Mittengruppen som ett mycket spännande förslag och kanske också ett mycket nödvändigt förslag. Detta är trots allt inte vilket avfall som helst.