20.3.
Udvalgsforslag om fælles nordisk slutdepot for NORM-affald, A 1860/holdbart

396
Magnus Ek
Innlegg

Kära nordiska vänner! Det här ser vi från Mittengruppen som ett mycket spännande förslag och kanske också ett mycket nödvändigt förslag. Detta är trots allt inte vilket avfall som helst.