20.3.
Nefndartillaga um samnorræna endanlega geymslu fyrir NORM-úrgang, A 1860/ holdbart

396
Magnus Ek
Erindi

Kära nordiska vänner! Det här ser vi från Mittengruppen som ett mycket spännande förslag och kanske också ett mycket nödvändigt förslag. Detta är trots allt inte vilket avfall som helst.