Planer och budget 2018

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Det nordiske budsjettet spiller en sentral rolle som et verktøy for styring og prioritering for det nordiske samarbeidet. Store samfunnsmessige utfordringer har også betydning for det nordiske samarbeidet. Det gjelder hvordan vi eksempelvis møter konsekvenser av geopolitiske endringer, migrasjon og klimautfordringer. Økt internasjonal oppmerksomhet omkring nordiske løsninger representerer nye muligheter. Dette krever et dynamisk og fleksibelt samarbeid hvor budsjettet er et viktig redskap for årealisere nye løsninger på nye utfordringene.
Julkaisunumero
2017:795