Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i Norden

En metodutvecklingsrapport

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
I denna rapport sammanställer Kulturanalys Norden en kartläggning av arbetsmarknaden inom den kulturella och kreativa sektorn i de nordiska länderna. Kartläggningen visar att det finns övergripande likheter inom Norden, den kulturella och kreativa arbetsmarknaden växer, kulturskaparna finns på hela den nordiska arbetsmarknaden, kvinnor och utrikesfödda är väl representerade bland kulturskaparna, och det är vanligare att manliga kulturskapare är chefer och företagare.
Julkaisunumero
2022:008