Toimintasuunnitelma ja budjetti 2023 – Tiivistelmä

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti on tärkeä ohjaus- ja priorisointiväline vision tavoitteiden saavuttamiseksi, joiden mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Vuoden 2023 budjetti koskee kolmatta vuotta toimintasuunnitelmassa, jonka tavoitteena on vision toteuttaminen ja vuoteen 2024 päättyvän nelivuotiskauden suuntaa antavien taloudellisten kehysten täyttäminen. Monivuotiset kehykset ovat edellytys työn pitkäjänteiselle suunnittelulle ja toimintasuunnitelman 12 tavoitteen täyttämiselle.
Julkaisunumero
2023:722