Pohjola – voimatekijä rauhan puolesta

Islannin puheenjohtajakauden ohjelma Pohjoismaidenministerineuvostossa 2023

Tietoja

Publish date
Abstract
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2023 puheenjohtajamaan Islannin puheenjohtajakaudella edistetään tarmokkaasti kolmea painopistealuetta: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Pyrimme edistämään oikeudenmukaista vihreää siirtymää, johon osallistetaan kaikki sukupolvet. Puheenjohtajuusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota rauhaan, sillä se on hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun edellytys, ja siinä Pohjoismaat voivat yhdessä olla voimatekijä rauhan puolesta.
Publication number
2022:739