Kultur inom räckhåll?

Avståndsanalys av de nordiska invånarnas tillgänglighet till kultur

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Denna rapport av Kulturanalys Norden sammanställer geografisk tillgänglighet till kultur. Studien är framtagen i samarbete med Nordregio där vi har analyserat de nordiska invånarnas tillgänglighet till kultur baserat på avståndsberäkningar. Kulturverksamheter som studerats är bibliotek, museer, statlig finansierad scenkonstverksamhet och biografer.
Julkaisunumero
2023:012