Kultur inom räckhåll?

Avståndsanalys av de nordiska invånarnas tillgänglighet till kultur

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Denna rapport av Kulturanalys Norden sammanställer geografisk tillgänglighet till kultur. Studien är framtagen i samarbete med Nordregio där vi har analyserat de nordiska invånarnas tillgänglighet till kultur baserat på avståndsberäkningar. Kulturverksamheter som studerats är bibliotek, museer, statlig finansierad scenkonstverksamhet och biografer.
Útgáfunúmer
2023:012