Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

Nordisk forskningssatsning 2021–2023

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Sexuella trakasserier i arbetslivet är en utmaning för den nordiska arbetsmarknaden och för målet att skapa en inkluderande, jämställd och sammanhållen region. Både internationella och nordiska studier visar att sexuella trakasserier finns i alla sektorer på arbetsmarknaden och att det får allvarliga negativa konsekvenser. De fem nordiska jämställdhetsministrarna beslutade därför att avsätta medel för ny forskning om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden. Målet var främst att bidra till ny kunskap, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention. Forskningssatsningen utfördes 2021-2013 i samverkan mellan de nordiska sektorerna för jämställdhet, för kultur och för arbetsliv samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. I denna publikation kan du läsa mer om forskningssatsningen, projekten och deras nyckelbudskap.
Julkaisunumero
2024:017