Nordisk information för kunskap om kön (NIKK)

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) har i uppdrag att samla in och sprida nationell forskning, politik och praxis på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv till en bred grupp av intressenter. Det är den jämförande informationen om aktuell jämställdhets- och genusforskning i hela Norden som ska spridas. Syftet är att den kunskap som sprids ska kunna fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden och internationellt.

Information

Postadress

NIKK, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, SE-405 30 Göteborg

Kontakt

Innehåll

Personer