Nordisk information för kunskap om kön (NIKK)

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) har till uppgift att samla in och förmedla nationell forskning, politik och praktik på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv till en bred grupp av intressenter. Komparativ information om aktuell jämställdhets- och genusforskning i hela Norden ska förmedlas. Syftet är att den kunskap som förmedlas ska kunna fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden och internationellt.

Information

Postadress

NIKK,
Nationella sekretariatet för genusforskning
Box 709, SE-405 30 Göteborg

Contact

Content