Nordisk information för kunskap om kön (NIKK)

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK ska bidra till att uppnå målen i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet samt tillägget för LGBTI-området. Det görs främst genom insamling och strategisk förmedling av forskning, politik, kunskap och praxis utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.
NIKK administrerar även Nordisk jämställdhetsfond och Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Information

Postadress

NIKK,
Nationella sekretariatet för genusforskning
Box 709, SE-405 30 Göteborg

Contact

Content

    Persons
    News
    Events
    Publications
    Funding opportunities