Bengt-Owe Jansson, professori, Ruotsi

Bengt Owe Janssonilla on ollut jo yli 40 vuotta ratkaisevan tärkeä rooli meriympäristön ja sen ongelmien tutkimuksessa. Hän on ollut pitkään sekä ruotsalaisen että kansainvälisen merentutkimuksen keulakuva erityisesti Itämeren alueella, ja hänen tutkimus- ja koulutustoimintansa on ollut nykyisen Itämeri-tietämyksemme kannalta erittäin tärkeä.

Hän on auttanut ymmärtämään ekosysteemin rakennetta, toimintaa, dynamiikkaa ja muutosta. Lisäksi hän on tehnyt pioneerityötä tutkimustulosten soveltamiseksi käytännön ympäristönsuojeluun ja perustutkimuksen tuottamien tietojen hyödyntämiseksi luonnonvarojen käytössä. Hän myös oivalsi jo varhain, miten tärkeää oli nähdä luonnontieteet, yhteiskuntatieteet sekä ihminen ja ekosysteemi yhtenä kokonaisuutena.

Bengt Owe Jansson oli yksi Tukholman saaristossa sijaitsevan Askön merentutkimuskeskuksen perustajista, ja hän teki myös aloitteen nykyisten neljän merentutkimuskeskuksen perustamisesta. Hän on itse työskennellyt Tukholman merentutkimuskeskuksen johtajana.

Jansson on toiminut professorina vuodesta 1972. Hän on kirjoittanut satoja artikkeleita kansainvälisiin julkaisuihin ja paneutunut kansallisten meri- ja ympäristöasioiden käsittelyyn.

Hän on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka on luennoinut sekä USA:ssa, Saksassa että Japanissa. Bengt Owe Jansson on nykyään Tukholman yliopiston meriekologian emeritusprofessori.