Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Bengt-Owe Jansson, professor, Sverige

Bengt Owe Janssons har i mere end 40 år haft afgørende betydning for kendskab om marine miljøer og miljøproblemer. Han har længe været en frontfigur i svensk og international havforskning først og fremmest vedr. Østersøen, og hans forskning og indsats for uddannelse og forskning har været afgørende for den viden vi har i dag om Østersøen.

Han har stærkt bidraget til øget forståelse for økosystemets struktur, funktion og dynamik og forandring og har tillige været forgangsmand for at tillempe forskningen til praktisk miljøbeskyttelse og at overføre grundforskningsdata til naturressourceudnyttelse. Han var blandt de første som klart så den store betydning af at koble naturvidenskab. samfundsvidenskab og menneske/natursystemet.

Bengt Owe Jansson var bl.a. initiativtager og grundlægger af det marine feltforskningscenter Askö i Stockholms skærgård, ligesom han stod bag forslag om etablering af de i dag eksisterende 4 Marina Forskningscentre, og han har selv været forstander for Stockholms Marine Forskningscentrum.

Han har været professor siden 1972, er forfatter til flere hundrede artikler i internationale tidsskrifter og har deltaget meget i national sammenhæng hvor hav og miljø behandles.

Han nyder høj international anseelse og har været gæsteforelæser i USA, Tyskland og Japan. Bengt Owe Jansson er i dag professor em. i marin økologi ved Stockholms Universitet.