Hold Norge Rent (Norja)

Hold Norge Rent (Norge)
Photographer
Lise Keilty Gulbransen
Aatteellinen yhdistys roskaantumista vastaan.

Hold Norge Rent – Pidä Norja siistinä – on keskeinen koordinoiva taho työssä, jonka tarkoituksena on muoviroskan keräys, dokumentointi ja jätteen syntymisen ennaltaehkäisy Norjan rannikkoalueilla. Yhdistys toimii tiiviissä yhteydessä ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vuonna 2016 meriroskan keräämiseen osallistui 18 500 ihmistä yhteensä 1 364 rekisteröidyssä keräystapahtumassa, joiden yhteydessä kerättiin kaiken kaikkiaan 377 tonnia jätettä. Hold Norge Rent on lisäksi aloitteentekijänä historiallisessa pohjoismaisessa yhteistyössä, jossa pyritään taistelemaan merten roskaantumista vastaan. Yhteistyössä ovat mukana myös muiden Pohjoismaiden vastaavat yhdistykset. Oslossa 2. toukokuuta 2017 järjestetyn pohjoismaisen ympäristöministerikokouksen aikana käynnistettiin yhteispohjoismainen rantojen puhdistuskampanja. Ministerikokoukseen osallistuivat Pohjoismaiden ympäristöministerit sekä YK:n ympäristöohjelman johtaja. Kampanja lisää yhteistyötä pohjoismaisten vapaaehtoistoimijoiden sekä ministerien ja viranomaisten välillä merten roskaantumista vastaan. Tämä toimintamalli voi toimia innoittajana myös muualla maailmassa.