Hold Norge Rent (Norge)

Hold Norge Rent (Norge)
Photographer
Lise Keilty Gulbransen
Hold Norge Rent - en ideell organisation som arbetar mot förorening.

Föreningen Hold Norge Rent är det centrala samordnande ledet i arbetet med att städa upp, dokumentera och förebygga plastförorening längs Norges kust, och den har nära kontakt och samarbete med myndigheterna på ministernivå. År 2016 deltog 18 500 personer i 1 364 registrerade städaktioner och 377 ton marint avfall insamlades. Hold Norge Rent har också tagit initiativ till ett historiskt gemensamt nordiskt samarbete mot marin förorening mellan motsvarande organisationer i de nordiska länderna. En samnordisk strandstädningskampanj startade den 2 maj i år under Nordiska miljöministermötet på Bygdøy i Oslo, där de nordiska ministrarna och FN:s miljörepresentanter var närvarande. Det markerade också ett tätare samarbete mellan det nordiska frivilliga arbetet mot marin förorening och deras respektive ministrar och myndigheter. Det är en modell som även kan inspirera länder utanför Norden.