Hold Norge Rent (Norge)

Hold Norge Rent (Norge)
Photographer
Lise Keilty Gulbransen
Hold Norge Rent – nonprofitorganisation, som arbejder mod forurening.

Foreningen Hold Norge Rent er det centrale koordinerende led i arbejdet med at dokumentere, forebygge og fjerne plastforurening langs den norske kyst og har tæt kontakt til og samarbejde med myndighederne på ministerniveau. I 2016 deltog 18.500 mennesker i 1.364 registrerede oprydningsaktioner, som førte til indsamlingen af 377 tons affald fra havmiljøer.

Hold Norge Rent har også taget initiativ til et historisk fællesnordisk samarbejde mod havforurening mellem tilsvarende organisationer i de nordiske lande. Den 2. maj i år indledtes en fællesnordisk strandrydningskampagne i forbindelse med Nordisk miljøministermøde på Bygdøy i Oslo, hvor de nordiske ministre og FN's miljørepræsentanter var til stede. Dette markerede desuden et tættere samarbejde mellem de nordiske frivilligorganisationers samarbejde mod havforurening og deres respektive ministre og myndigheder – en samarbejdsmodel, som også kan inspirere lande uden for Norden.