Hold Norge Rent (Norge)

Hold Norge Rent (Norge)
Photographer
Lise Keilty Gulbransen
Hold Norge Rent er en ideell organisasjon som arbeider mot forsøpling.

Foreningen Hold Norge Rent er det sentrale koordinerende leddet i arbeidet med å rydde, dokumentere og forebygge plastforsøpling langs norskekysten og har tett kontakt og samarbeid med myndighetene på ministernivå. I 2016 deltok 18.500 mennesker, med 1.364 registrerte ryddeaksjoner og 377 tonn marint avfall innsamlet. Hold Norge Rent har også tatt initiativ til et historisk felles nordisk samarbeid mot marin forsøpling mellom tilsvarende organisasjoner i de nordiske land. En felles nordisk strandryddekampanje ble startet den 2. mai i år under Nordisk miljøministermøte på Bygdøy i Oslo, med de nordiske ministrene og FNs miljøleder til stede. Dette markerte også et tettere samarbeid mellom det nordiske frivillige arbeidet mot marin forsøpling og landenes respektive ministre og myndigheter. En modell som også kan inspirere land utenfor Norden.