Ilmari-hanke, Suomi

Informasjonsprosjektet Ilmari
Osallistujat: Nuorten Akatemia, Luonto-Liitto (Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenjärjestö), Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry ja Maan ystävät, Suomi

Ilmari-ilmastotiedotushanke on lisännyt vuosina 2003–2006 peruskoulun ylimpien luokkien oppilaiden ja lukiolaisten tietämystä ilmastonmuutoksesta ja kestävistä elintavoista ja saanut heidät kiinnostumaan niistä.

Hankkeeseen osallistuvat ympäristöjärjestöt ovat kouluttaneet aktivistejaan ns. ilmastolähettiläiksi, jotka ovat vierailleet kouluissa ja pitäneet oppilaille pedagogisia ja innostavia esitelmiä.

Nuoria on kannustettu aktiiviseen osallistumiseen pelien, leikkien ja keskustelujen avulla, ja hanketta koskevan opinnäytetyön mukaan oppilaat arvioivat hanketta myönteisesti.

Note-verkkopalvelu on tukenut hanketta taloudellisesti tarjoamalla ilmaiseksi sähköistä oppimateriaalia, ja ympäristölähettiläät ovat järjestäneet nuorille toimintaa myös koulun jälkeen. Esimerkkeinä voidaan mainita verkkopelit, ympäristökerhot ja teema-illat.

Hanke rohkaisee nuoria ajattelemaan itsenäisesti ja arvioimaan ympäristöä säästäviä valintoja arjessa sekä vaikuttamaan politiikkaan ja kansainväliseen ilmastokeskusteluun. Projekti saa rahoituksensa kauppa- ja teollisuusministeriöltä.