Ósk Vilhjálmsdóttir ja Ásta Arnardóttir, Islanti

Hálandaferðir (Island)
Valokuvaaja
Hjálmar Sveinsson
Ósk Vilhjálmsdóttir ja Ásta Arnardóttir asetetaan ehdolle, koska he ovat järjestäneet suurelle ihmisjoukolle retkiä Islannin keskiylängöllä sijaitsevalle alueelle, jota uhkaavat voimaloiden rakentamissuunnitelmat. He järjestivät vuosina 2003–2006 retkiä laajalle alueelle, jonne aiottiin rakentaa Kárahnjúkur-voimala. Alueen on nyt suurelta osin peittänyt Hálslón-vesiallas, joka on osa Fjarðabyggðin alumiinitehtaan energiantuotannosta huolehtivaa 700 MW:n vesivoimalaa.

Kyseessä on Islannin tähänastisen historian kiistanalaisin vesivoimala. Ósk Vilhjálmsdóttir ja Ásta Arnardóttir kuljettivat vuosina 2003–2006 noin tuhat ihmistä tälle kallisarvoiselle alueelle, jolla porot ja hanhet käyskentelevät noin 600 metriä merenpinnan yläpuolella ja jolle Vatnajökull-jäätikkö on kerrostanut suuria määriä hedelmällistä maata. Vaikka Ásta ja Ósk ovat lopettaneet varsinaisen yhteistyönsä, kumpikin järjestää yhä tahollaan retkiä Islannin keskiylänköalueille, joita uhkaa voimaloiden rakentaminen. Ásta järjestää joogatunteja vuoristomaisemassa ja pyrkii näin saamaan ihmiset tietoisiksi luonnonsuojelusta sekä maapallon kasviston ja eläimistön vaalimisen tärkeydestä. Ósk puolestaan on erikoistunut lasten ja nuorten retkiin ja ulkoilukursseihin. Naisista ja heidän työstään kirjoitettuja artikkeleja on julkaistu islantilaisissa lehdissä ja erilaisissa ulkoilulehdissä, joista mainittakoon ranskalainen TREK.