Palkinnonsaaja 1996

Inuit Circumpolar Conference, ICC, Grönlanti

Palkinnon sai ICC, joka on tehnyt perustamisestaan eli vuodesta 1980 lähtien ainutlaatuista työtä alkuperäiskansojen, erityisesti inuittien, elinehtojen ja elämäntapojen turvaamiseksi. Tavoitteena on ollut muun muassa ympäristön kannalta kestävä kehitys.

Palkinto annettiin etenkin ICC:n saavuttamista konkreettisista tuloksista. ICC on osallistunut erittäin aktiivisesti arktiseen ympäristönsuojeluhankkeeseen AEPS:ään (Arctic Enviroment Protection Strategy), jossa se on yhdessä Grönlannin itsehallintoviranomaisten kanssa pyrkinyt parantamaan arktisten kansojen elinolosuhteita.