Palkinnonsaaja 1998

Jarðvegsvernd-projekti ja sen johtaja tri Ólafur Arnalds, Islanti

Palkinnon sai tri Ólafur Arnaldsin johtama islantilainen Jarðvegsvernd-projekti. Perusteluissa kiitetään erinomaisesta työstä, jossa on välitetty tietoa Islannin eroosiosta ja viljelymaan suojelun tärkeydestä niin Pohjolassa kuin muuallakin maailmassa.

Palkintolautakunnan mukaan tiedotushanke on lisännyt huomattavasti islantilaisten tietämystä eroosiosta ja maaperän tilan vakavuudesta sekä opettanut väestöä toimimaan rakentavasti.

Hanke on lisäksi pohjustanut Islannin aktiivista osallistumista tiettyihin tämän alan EU-ohjelmiin ja YK:n aavikoitumissopimuksen toteuttamiseen. Palkintolautakunta korostaa myös, että kyseessä on tiedotusprojekti, joka tavoittaa laajan kohderyhmän, jolla on arvokas sanoma ja joka on sekä kansallisesti että kansainvälisesti ajankohtainen.