Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Prisvinder 1998

Projektet "Jarðvegsvernd" med dets leder dr. Ólafur Arnalds, Island

Projektet ”Jarðvegsvernd” ved dets leder Dr. Ólafur Arnalds fik tildelt prisen for ”en enestående formidling af kendskabet til jorderosionen i Island og vigtigheden af at beskytte dyrkningsjorden i Norden såvel som i Verden i øvrigt.

Bedømmelseskomiteen fremhævede, at der her er tale om et informationsprojekt, som grundlæggende har bidraget til islændingenes viden om jorderosion og skabt forståelse for den alvorlige tilstand, landet befinder sig i, og lært be-folkningen at handle konstruktivt.

Projektet har også dannet grundlag for Islands aktive deltagelse i EU’s programmer på området og i FN:s ”Convention to Combat desertification”. Bedømmelseskomiteen lægger også vægt på, at der er tale om et formidlingsprojekt, der når ud til en bred kreds, at budska-bet er lødigt, og at det er aktuelt både nationalt og internationalt”.