Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2015 luonto- ja ympäristöpalkinnon saaja

Vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2015 luonto- ja ympäristöpalkinnon saa färsaarelainen energiayhtiö SEV.

Lyhyesti palkinnonsaajasta

Energiayhtiö SEV on Färsaarten suurin energiantoimittaja. Yhdistämällä tuuli- ja vesivoimaa SEV varmistaa sen, että 51 % Färsaarten energiasta on uusiutuvaa.

Palkintolautakunnan perustelu

Färsaarelainen sähköyhtiö SEV palkitaan kunnianhimoisista tavoitteistaan ja innovatiivisista toimistaan, jotka liittyvät vihreään sähköön siirtymiseen Färsaarten sähköverkossa. Työllä on merkitystä paitsi Färsaarilla myös siirryttäessä uusiutuvaan energiaan Euroopan verkossa.

Vuoden 2016 alussa otetaan käyttöön uusi energian varastointijärjestelmä, joka on ensimmäinen laatuaan Euroopassa, sekä uusi energianhallintajärjestelmä. Färsaarista tulee näin täyden mittakaavan koekenttä, jolla ratkotaan Euroopan haasteita.

Färsaarten sähköverkko on varsin pieni ja vailla yhteyttä muun Euroopan verkkoon. Vihreän sähkön osuuden kasvattaminen onkin hyvin haasteellista, koska uusiutuvilla energianlähteillä tuotettava teho vaihtelee ja lisää siten pienen verkon epävakautta.

Tämä ei kuitenkaan ole estänyt Färsaarten kuntien omistamaa SEViä, joka tähtää siihen, että Färsaarten energiajärjestelmä perustuisi 100-prosenttisesti uusiutuviin viimeistään vuonna 2030. Viime vuosina SEV on kasvattanut tasaisesti tuulivoiman osuutta Färsaarten verkossa, ja uusiutuviin lähteisiin perustuvan energiantuotannon arvioidaan yltävän vähintään 56 %:iin kokonaistuotannosta vuonna 2015.

Ratkaistakseen haasteen ja lisäkseen tuulivoiman syöttämistä verkkoon SEV on aloittanut yhdessä kansainvälisten yritysten kanssa uraauurtavan kehityshankkeen, jossa on myös fossiilisista polttoaineista luopumiseen liittyviä globaaleja näkökulmia.

Vuoden 2016 alussa otetaan käyttöön uusi energian varastointijärjestelmä, joka on ensimmäinen laatuaan Euroopassa, sekä uusi energianhallintajärjestelmä. Järjestelmä on parhaillaan koekäytössä Saksassa, ja sen on määrä parantaa verkon vakautta ja tasoittaa taajuusvaihteluita. Uusi hallintajärjestelmä taas antaa uusiutuville energianlähteille automaattisesti etusijan verkossa, mikä mahdollistaa tuulimyllyjen täyden tehon hyödyntämisen ja lisää entisestään uusiutuvan energian osuutta Färsaarten verkossa.

SEV ja sen kansainväliset yhteistyökumppanit uskovat löytäneensä Färsaarten erillään olevalle sähköverkolle sopivan ratkaisun, jossa piilee kiistatta globaaleja näkökulmia. Uuden varastointi- ja hallintalaitoksen yhteyteen tulee luentosaleja, koska muiden maiden odotetaan olevan kiinnostuneita hankkeesta.

SEV ansaitsee Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2015 luonto ja ympäristöpalkinnon tunnustuksena kunnianhimoisista tavoitteistaan ja luovista toimistaan fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi.

Tämän vuoden palkinto myönnetään yritykselle, organisaatiolle tai yksityishenkilölle, joka on toiminut esikuvana kehittämällä tuotteen tai keksinnön tai antamalla muulla tavoin luovan panoksen, joka on vaikuttanut Pohjoismaiden tuleviin kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin.