Vinnaren av Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015

Vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015 går till energibolaget SEV från Färöarna

Kort om vinnaren

Energibolaget SEV är den största leverantören av energi på Färöarna. Genom att kombinera vind- och vattenkraft sörjer SEV för att 51 % av den färöiska energin är hållbar.

Bedömningskommitténs motivering

Priset går till det färöiska kraftbolaget SEV för dess ambitiösa mål och innovativa åtgärder för en grön energiproduktion för det färöiska elnätet. Arbetet är betydelsefullt inte bara för infasningen av förnybar energi på Färöarna, utan också för det europeiska nätet.

I början av 2016 tar man i bruk ett nytt energilagringssystem, som är det första i sitt slag i Europa, samt ett nytt energistyrningssystem. Därmed är Färöarna en testanläggning i full skala för utmaningarna i Europa.

Eftersom Färöarnas elnät är förhållandevis litet och isolerat, utan förbindelse till det övriga europeiska elnätet, är det en stor utmaning att öka andelen grön energi i nätet, då försörjningen från olika energikällor ofta varierar i styrka och därmed skapar ostabilitet i det lilla nätet.

Detta har dock inte hindrat SEV, ett bolag ägt av de färöiska kommunerna, att sätta som sitt mål att Färöarna från 2030 ska vara 100 % försörjt av hållbar energi. Under de senaste åren har SEV stadigt ökat andelen av vindenergi i det färöiska nätet och bolaget förväntar sig därför att produktionen av el från hållbar energi ska uppgå till minst 56 % av den totala produktion 2015.

För att bemöta utmaningen och kanalisera ännu mer vindenergi in på nätet har SEV tillsammans med internationella bolag startat ett banbrytande utvecklingsprojekt med globala utsikter i strävan efter att göra världen fri från fossila bränslen.

I början av 2016 tar man i bruk ett nytt energilagringssystem, som är det första i sitt slag i Europa, samt ett nytt energistyrningssystem. Systemet, som för närvarande testkörs i Tyskland, kommer att förbättra nätets stabilitet och utjämna frekvensvariationerna. Tillsammans med det nya styrningssystemet, som automatiskt ger de hållbara energikällorna högsta prioritet på nätet, blir det möjligt att utnyttja vindmöllornas fulla effekt och öka den hållbara energin i det färöiska nätet ytterligare.

SEV och dess internationella samarbetspartners menar att de har funnit en lösning för Färöarnas isolerade nät, som utan tvivel har globala utsikter. Därför förses den nya anläggningen för lagring och styrning även med föreläsningslokaler, eftersom man förväntar sig intresse från andra länder.

I och med sitt ambitiösa mål och sin kreativa insats för att minska användningen av fossila bränslen är SEV en värdig vinnare av Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015.

Årets pris ges till ett företag, en organisation eller en person, som på ett beundransvärt sätt har utvecklat en produkt eller en uppfinning eller genom andra kreativa insatser har bidragit till en framtida minskning av utsläppen av växthusgaser i Norden.