Vinner av Nordisk råds natur- og miljøpris 2015

Vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk råds natur- og miljøpris 2015 går til energiselskapet SEV fra Færøyene.

Kort om vinneren

Energiselskapet SEV er den største leverandøren av energi på Færøyene. Ved å kombinere vind- og vannkraft sørger SEV for at 51 % av den færøyske energien er bærekraftig.

Bedømmingskomiteens begrunnelse

Prisen går til det færøyske strømselskapet SEV for dets ambisiøse mål og innovative tiltak for en grønn elektrifisering av det færøyske strømnettet. Arbeidet er ikke bare av betydning for innfasingen av fornybar energi på Færøyene, men også for det europeiske nettet.

I begynnelsen av 2016 tas et nytt energilagringssystem, som er det første i sitt slag i Europa, samt et nytt energistyringssystem i bruk. Dermed er Færøyene et testanlegg i full skala for utfordringene i Europa.

Ettersom Færøyenes strømnett er et forholdsvis lite og isolert nett uten forbindelse til det øvrige europeiske strømnettet, er det en stor utfordring å øke andelen av grønn energi på nettet, ettersom forsyningen fra fornybare energikilder ofte varierer i styrke og dermed skaper ustabilitet på det lille nettet.

Dette har imidlertid ikke forhindret SEV, et selskap eid av de færøyske kommunene, i å sette seg som mål at Færøyene fra 2030 skal være 100 % forsynt av fornybar energi. De senere årene har SEV jevnt og trutt økt andelen av vindenergi på det færøyske nettet, og selskapet forventer derfor at produksjonen av strøm fra fornybar energi vil være minimum 56 % av den samlede produksjonen i 2015.

For å møte utfordringen og kanalisere enda mer vindenergi inn på nettet har SEV sammen med internasjonale selskaper satt i gang et banebrytende utviklingsprosjekt med globale perspektiver i bestrebelsen etter å gjøre verden fri for fossile brennstoffer.

I begynnelsen av 2016 tas et nytt energilagringssystem, som er det første i sitt slag i Europa, samt et nytt energistyringssystem i bruk. Systemet, som for øyeblikket prøvekjøres i Tyskland, vil forbedre nettets stabilitet og glatte ut frekvensvariasjonene. Sammen med det nye styringssystemet, som automatisk gir de fornybare energikildene høyeste prioritet på nettet, vil det være mulig å utnytte vindmøllenes fulle effekt og øke den fornybare energien på det færøyske nettet ytterligere.

SEV og deres internasjonale samarbeidspartnere mener at de har funnet en løsning for Færøyenes isolerte nett som uten tvil har globale perspektiver. Derfor innrettes det nye anlegget for lagring og styring med forelesningslokaler, siden man forventer interesse fra andre land.

På grunn av dets ambisiøse mål og kreative innsats for å redusere bruken av fossile brennstoffer er SEV en verdig vinner av Nordisk råds natur- og miljøpris 2015.

Årets pris gis til en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig måte har utviklet et produkt eller en oppfinnelse, eller som gjennom andre kreative innsatser har bidratt til å redusere det framtidige utslippet av drivhusgasser i Norden.