Vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015

Vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015 går til Energiselskabet SEV fra Færøerne

Kort om vinderen

Energiselskabet SEV er den største leverandør af energi på Færøerne. Ved at kombinere vind- og vandkraft sørger SEV for at 51 % af den færøske energi er bæredygtig.

Bedømmelseskomitéens begrundelse

Prisen går til det færøske elselskab SEV for dets ambitiøse mål og innovative tiltag for en grøn elektrificering af det færøske elnet. Arbejdet er ikke kun af betydning for indfasningen af fornybar energi på Færøerne, men også for det europæiske net.

I starten af 2016 tages et nyt energilagringssystem, som er det første af sin art i Europa, samt et nyt energistyringssystem i brug. Dermed er Færøerne et testanlæg i fuld skala for udfordringerne i Europa.

Eftersom Færøernes elnet er et forholdsvis lille og isoleret net uden forbindelse til det øvrige europæiske elnet, er det en stor udfordring at øge andelen af grøn energi på nettet, da forsyningen fra vedvarende energikilder ofte varierer i styrke og dermed skaber ustabilitet på det lille net.

Dette har dog ikke forhindret SEV, et selskab ejet af de færøske kommuner, i at sætte sig som mål, at Færøerne fra 2030 skal være 100 % forsynet af vedvarende energi. I de senere år har SEV støt øget andelen af vindenergi på det færøske net, og selskabet forventer derfor, at produktionen af el fra vedvarende energi vil være minimum 56 % af den samlede produktion i 2015.

For at imødegå udfordringen og kanalisere endnu mere vindenergi ind på nettet har SEV sammen med internationale selskaber igangsat et banebrydende udviklingsprojekt med globale perspektiver i bestræbelsen efter at gøre verden fri for fossile brændstoffer.

I starten af 2016 tages et nyt energilagringssystem, som er det første af sin art i Europa, samt et nyt energistyringssystem i brug. Systemet, der i øjeblikket testkøres i Tyskland, vil forbedre nettets stabilitet og udglatte frekvensvariationerne. Sammen med det nye styringssystem, der automatisk giver de vedvarende energikilder højeste prioritet på nettet, vil det være muligt at udnytte vindmøllernes fulde effekt og øge den vedvarende energi på det færøske net yderligere.

SEV og deres internationale samarbejdspartnere mener, at de har fundet en løsning for Færøernes isolerede net, som uden tvivl har globale perspektiver. Derfor indrettes det nye anlæg til oplagring og styring med forelæsningslokaler, idet man forventer interesse fra andre lande.

På grund af dets ambitiøse mål og kreative indsats for at reducere brugen af fossile brændstoffer er SEV en værdig vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015.

Årets pris gives til en virksomhed, en organisation eller en person, som på forbilledlig vis har udviklet et produkt eller en opfindelse, eller som gennem andre kreative indsatser har bidraget til at reducere det fremtidige udslip af drivhusgasser i Norden.

Direktør Hákun Djurhuus fra SEV modtog Nordisk Råds natur- og miljøprisen 2015. Prisen går til det færøske elselskab SEV for dets ambitiøse mål og innovative tiltag for en grøn elektrificering af det færøske el-net. Arbejdet er ikke kun af betydning for indfasningen af fornybar energi på Færøerne, men også for det europæiske net. På grund af dets ambitiøse mål og kreative indsats for at reducere brugen af fossile brændstoffer er SEV en værdig vinder af Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015.