Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid (Itämerirahasto), Ahvenanmaa

Suomalaisista, ruotsalaisista, tanskalaisista ja ahvenanmaalaisista jäsenistä koostuvan Itämerirahaston tärkein työsarka on Itämeren meriympäristön suojelu.

Rahasto on tiedottanut tavoitteestaan muun muassa perustamalla useita ympäristöjärjestöjä käsittävän verkoston ja palkitsemalla tutkijoita, järjestöjä ja yksityishenkilöitä, jotka tekevät työtä Itämeri-kysymysten parissa.

Viisitoistavuotisen olemassaolonsa aikana rahasto on myöntänyt 41 palkintoa kaikkiaan 48 henkilölle. Se on palkinnut myös Baltiaa ja Venäjää hyödyttävää toimintaa.

Palkinnot ovat saaneet viranomaiset ottamaan hankkeiden tavoitteet huomioon omassa toiminnassaan. Rahasto on julkaissut monen vuoden ajan lehteä, jossa asiantuntijat ovat voineet esittää käsityksiään.

Lisäksi se on järjestänyt seminaareja. Itämerirahaston toiminta on ja on ollut tärkeää Itämeren meriympäristön suojelulle.

Tämä yksityinen ja täysin riippumaton rahasto on todistanut, että jo muutamakin toimija pystyy herättämään kiinnostusta Itämeren kannalta tärkeisiin ympäristökysymyksiin.