Tukholman kaupungin ympäristötoimi, Ruotsi

Stockholm by, miljøforvaltningen, Sverige
Tukholman kaupungin ympäristötoimi asetetaan ehdolle johdonmukaisesta työstään, joka liittyy energiatehokkuuden lisäämiseen ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvilla.

Tukholman asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 lähtien 25 % ja varsinaiset päästöt 15 %, vaikka asukasluku on tänä aikana kasvanut 120 000:lla. Tukholman tavoitteena on päästä eroon fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Lämmityksen saralla on onnistuttu vauhdittamaan yksityisten öljylämmityskattiloiden korvaamista biopolttoainepohjaisella kaukolämmöllä, ja kaukolämpöverkkoon on nyt liittynyt 75 % keskikaupungin kotitalouksista. Samanaikainen mittava panostus lämpöpumppuihin on johtanut siihen, että neljäsosa kaikista kotitalouksista on ottanut pumput käyttöön. Tästä syntyvät 500 megawattitunnin vuosittaiset säästöt. Liikennesektorin toimenpiteistä tunnetuimpia ovat ruuhkamaksut, mutta niiden lisäksi on panostettu pyöräilyyn. Tämä on kasvattanut kaupunkipyöräilijöiden määrän noin 150 000:een. Kaupunki on niin ikään panostanut huomattavasti ympäristöautoihin siirtymiseen, ja 6 % autokannasta on nyt ympäristöautoja.