Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Stockholm by, miljøforvaltningen, Sverige

Stockholm by, miljøforvaltningen, Sverige
Indstilles for sit konsekvente arbejde med at effektivisere energiforbruget og udskifte fossile brændsler med fornybare.

Siden 1990 er udslippet af drivhusgasser formindsket med 25 % pr. indbygger, og de faktiske udslip er reduceret med 15 % trods en befolkningstilvækst på 120.000 i samme periode. Byen har som mål at være fossilfri storby i 2050. På fjernvarmeområdet har man haft succes med overgang fra private oliefyr til fjernvarme med fyring med biobrændsel, og nu er 75 % af husholdningerne i den indre by tilsluttet fjernvarmenettet. En samtidig stor satsning på varmepumper har ført til, at ¼ af alle husholdninger nu er tilsluttede og sparer 500 MWH om året. På transportområdet er trængselsafgiften nok den mest kendte indsats, men derudover har en indsats for at fremme cyklismen ført til, at ca. 150.000 personer bevæger sig på cykel i byen, og byen har gjort sig store anstrengelser for at fremme overgangen til miljøbiler; 6 % af samtlige biler er nu miljøbiler.