Vattenfall AB, Lars G. Josefsson, Ruotsi

Lars G. Josefsson, Vattenfall AB
Pohjoismaiden suurin energiantuottaja Vattenfall on kehittänyt mallin globaalille ja kauaskantoiselle yhteistyölle, jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tarjota "kolmas tie", joka sijoittuu Kioton sopimuksen ja amerikkalaisen ajattelutavan välimaastoon.

Mallin perustana on mm. yhteinen ja sitova velvoite, jonka mukaan kaikkien maiden on osallistuttava järjestelmään alusta lähtien. Mallissa otetaan huomioon myös kunkin maan taloudellinen kehitystaso, jolloin rikkailla mailla on suurin vastuu. Malli ei kuitenkaan vaikuta maiden väliseen suhteelliseen kilpailukykyyn.

Ilmastonmuutokseen voidaan Vattenfallin mukaan vaikuttaa vain tekniikan, talouden ja politiikan hyvällä yhdistelmällä, ja siksi myös teollisuusjohtajat pyritään saamaan tietoisiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kiireellisyydestä.