Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Vattenfall AB, Lars G. Josefsson, Sverige

Lars G. Josefsson, Vattenfall AB
Nordens største energiproducent, Vattenfall, har udviklet en model til globalt, langsigtet samarbejde for at reducere kuldioxid-udslippet og agere ”tredje vej” mellem Kyoto-aftalen og den amerikanske tankegang.

Modellen er bl.a. baseret på en fælles, bindende for-pligtelse for alle lande til at deltage i systemet fra start af samt hensyntagen til det pågælden-de lands økonomiske udviklingsniveau, således at rige lande vejer tungest i regnskabet, uden at den relative konkurrenceevne landene imellem ændres.

Imødegåelse af klimaforandringer handler iflg. Vattenfall om en veltilrettelagt kombination af teknologi, økonomi og politik, så også industriledere gøres opmærksomme på det presserende behov for at mindske CO2-udslippet.