Vern Vefsna (Vefsnajoen suojelujärjestö), Mosjøen, Norja

Vefsnajoen suojelujärjestö on taloudellisesti itsenäinen ja poliittisesti riippumaton järjestö, joka perustettiin helmikuussa 2003 ja jonka johtokunnassa on seitsemän jäsentä. Järjestö asetetaan ehdolle työstä, jota se on tehnyt vastustamalla vesivoiman rakentamista Vefsnajokeen ja edistämällä siten joen säilymistä tuleville sukupolville.

Järjestön tavoitteena on edistää Vefsnan pysyvää suojelemista ja ottamista mukaan Norjan vesistöjen suojelusuunnitelmaan, tai vaihtoehtoisesti edistää vesivoiman rakentamista koskevien mahdollisten toimilupahakemusta hylkäämistä. Järjestö pyrkii myös lisäämään tietoa Vefsnan merkityksestä alueen tulevalle elinkeinokehitykselle ja asutukselle sekä kertomaan näkemyksistään, jotka liittyvät nykypäivän virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja tulevien sukupolvien tarpeisiin sekä paikallisten luonnonvarojen järkevään hoitoon.

Vefsnajoen suojelujärjestön asettamista palkintoehdokkaaksi ehdottivat lukuisat maanlaajuiset järjestöt.

Suuri osa Vefsnajoen suojelujärjestön työstä on tiedotusta ja tietämyksen välittämistä.

Vefsnajoen rauhoittamista ehdotetaan myös Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisemassa raportissa sillä perusteella, että se on yksi Pohjoismaiden vesistökulttuurin arvokkaimmista vesistöistä ja yksi harvoista vesistöistä, joihin ihminen ei ole vielä kajonnut. Siten se on erittäin tärkeä tutkimus-, opetus- ja hoitokohde.

Vefsnajoen suojelujärjestö tekee toisin sanoen huomattavaa työtä, ja se on vähistä taloudellisista resursseistaan huolimatta onnistunut keskittämään huomion Vefsnajoen maailmanlaajuiseen merkitykseen.