Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Organisationen Vern Vefsna, Mosjøen, Norge

Vern Vefsna, der er en selvejende og politisk uafhængig organisation, er stiftet i februar 2003 og har en bestyrelse på 7 medlemmer. Organisationen er indstillet for sit arbejde for at beskytte Vefsna-vanddraget mod fremtidig kraftudbygning for fremtidige generationer.

Dette indebærer, at der arbejdes for varig beskyttelse ved at Vefsna bliver taget med i Norges beskyttelsesplan for vanddrag, at dersom dette ikke sker, skal organisationen arbejde for at eventuelle ansøgninger om koncession om kraftudbygning afslås, at organisationen skal arbejde for at fremme øget forståelse for Vefsnas betydning for fremtidig erhvervsudvikling og bosættelse i distriktet, og at man ønsker at tale organisationens sag med henblik på nutidens rekreations- og friluftsmuligheder og kommende generationers interesse og fornuftig forvaltning af de lokale ressourcer.

En lang række landsdækkende organisationer står bag ved denne indstilling af organisationen "Vern Vefsna" som prisvinder.

En stor del af "Vern Vefsna"s arbejde omfatter information og kundskabsformidling.

I en rapport, hvor Nordisk Ministerråd er opdragsgiver, er Vefsna foreslået beskyttet som et af de mest værdifulde vanddrag i nordisk vanddragskultur, også under hensyn til at Vefsna er et af de få vanddrag, der endnu ikke er berørt af menneskeligt indgreb og således er uhyre vigtig for forskning, undervisning og forvaltning.

"Vern Vefsna" udfører således et uhyre vigtigt arbejde, der med få økonomiske midler også har formået at få fokus på den globale betydning Vefsna har.