Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain virkamieskomitea (ÄK-FJLS, kalastus- ja vesiviljely)

Tietoja

Postiosoite

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
1061 København K

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 60 39 42 60
Sähköposti

Sisältö