Pohjoismaiden ministerit kirjoittivat EU:lle uudesta ravintoarvomerkinnästä

28.06.22 | Uutinen
nyckelhålssymbol på matpaket
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Uuden eurooppalaisen ravintoarvomerkinnän tulee perustua tieteelliseen tietoon, eivätkä siihen saa vaikuttaa kaupalliset edut. Näin kirjoittavat Pohjoismaiden elintarvikepolitiikasta vastaavat ministerit yhteisessä kirjeessään EU:lle.

EU:ssa on meneillään prosessi, jossa kehitetään kaikille elintarvikkeille pakollista merkintää. Sen on määrä ohjata kuluttajia tekemään terveellisiä valintoja ruokakaupassa.

Elintarvikepakkauksen etupuolelle tulevan merkinnän on tarkoitus osoittaa sisällön terveellisyys.

Pohjoismaisten merkkien kilpailija

Pakollinen EU-merkintä saattaisi kilpailla nykyisten kansallisten ja alueellisten merkintöjen kanssa. Niistä on esimerkkinä pohjoismainen Avaimenreikämerkki, joka on ollut käytössä 30 vuotta.   

Avaimenreikämerkki ja suomalainen Sydänmerkki perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, jotka taas nojaavat tutkimustietoon. 

Nyt Pohjoismaiden elintarvike- ja terveysasioista vastaavat ministerit toivovat, että pohjoismaisia merkintäjärjestelmiä voitaisiin käyttää eurooppalaisen järjestelmän esikuvina.

Pitkä kokemus toimivista merkinnöistä

– Pohjoismaat haluavat kantaa kortensa kekoon, kun EU-komissio kehittää tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta kertovaa merkintää. Meillä on pitkä kokemus terveellisiä valintoja edistävien ravitsemusmerkintöjen kehittämisestä ja käytöstä, sanoo Norjan terveysministeri Ingvild Kjerkol.  

Tuotekehityksen kirittäjä

Vastuu pohjoismaisen Avaimenreikämerkin kehittämisestä on hallituksilla, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä kuluttajien, tutkijoiden ja teollisuuden kanssa.

Tuloksena on hyvin tunnettu ja uskottava merkintä, joka on kannustanut elintarviketeollisuutta tekemään jatkuvaa tuotekehitystä. 

Pohjoismaiden ministerit kirjoittavat EU-komissiolle osoittamassaan kirjeessä, että he toivovat EU-merkinnän valmistelun perustuvan samanlaiseen avoimeen ja tietopohjaiseen prosessiin, johon voivat osallistua myös tutkijat ja sidosryhmät.  

Huolena elintarvikeviennin kärsiminen

Jotta merkintä olisi luotettava, sen tulee perustua tutkimusnäyttöön. Merkinnän keskiössä tulee olla ruoan ravintoarvo ja terveellisyys – eivät kaupalliset näkökohdat, Pohjoismaiden ministerit kirjoittavat. 

Yhteisen EU-merkinnän kehittäminen on herättänyt keskustelua ja huolta monissa sidosryhmissä, jotka pelkäävät merkinnän olevan huonoa mainosta tärkeille gastronomisille vientituotteille.

Päivitettyjä pohjoismaisia suosituksia

Pohjolassa ollaan juuri viimeistelemässä pohjoismaisten ravitsemussuositusten päivitettyä versiota, joka ilmestyy kesäkuussa 2023. Ravitsemussuosituksiin sisällytetään ensimmäistä kertaa myös kestävyyskriteerejä. 

Ministerit toivovat uunituoreiden pohjoismaisten suositusten hyödyttävän EU-merkinnän kehittämistä.

Contact information