Nordisk embetsmannskomité for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EK-FJLS fiskeri og havbruk)

Informasjon

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
1061 København K

Kontakt
Telefon
+45 60 39 42 60

Innhold