Nordisk embetsmannskomité for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EK-FJLS fiskeri og havbruk)

Information

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
1061 København K

Contact
Phone
+45 27 10 94 44