Pohjoismaat vahvistavat yhdessä elintarvikehuollon ja metsätalouden varautumista

19.06.24 | Uutinen
Deklaration MR-FJLS
Valokuvaaja
Frida Hagman / norden.org
Pohjoismaat ovat yhdistäneet voimansa kriisien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Pohjoismaiden ministerit esittelevät yhteisessä julkilausumassa useita osa-alueita, joilla pohjoismaista yhteistyötä on syvennettävä maiden elintarvikehuollon varmistamiseksi.

Pohjoismaiden maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerit allekirjoittivat kokouksessaan Ruotsin Karlstadissa julkilausuman, joka on vastaus yhteiskunnan varautumisessa ja häiriönsietokyvyssä ilmenneisiin haavoittuvuuksiin. Ne liittyvät viime vuosien kokemuksiin sään ääri-ilmiöistä, pandemiasta ja Ukrainan sodasta.

– Haluan yhdessä pohjoismaisten ministerikollegojeni kanssa lujittaa maidemme tietopohjaa ja yhteistyötä, jotta voisimme vahvistaa Pohjolan häiriönsietokykyä ja lisätä sektoriemme ja toimitusketjujemme muutosjoustavuutta. Siksi tein aloitteen tästä julkilausumasta, jota kutsutaan jatkossa Karlstadin julkilausumaksi, sanoo maaseutuministeri Peter Kullgren.

Vahvuutemme piilee yhteistyössä

Julkilausumassa ministerit korostavat sitä, että tulevien sukupolvien elintarvikehuollon varmistaminen vaatii pohjoismaiselta yhteistyöltä entistä enemmän.

– Haluamme vahvistaa ja syventää yhteistä tietopohjaamme, jotta voisimme vahvistaa Pohjolan häiriönsietokykyä ja lisätä sektoriemme ja toimitusketjujemme muutosjoustavuutta, ministerit kirjoittavat julkilausumassa.

Ministerit haluavat muun muassa varmistaa vahvat logistiikkaketjut, kehittää julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, laatia kalastus- ja vesiviljelyalan haavoittuvuusanalyysejä, vahvistaa Yksi terveys -näkökulmaa (joka kattaa ihmisten ja eläinten terveyden, elintarvikkeet ja ympäristön), vahvistaa maa- ja metsätalousalan kriisivalmiusyhteistyötä sekä vaalia biologiseen infrastruktuuriin liittyvää Pohjoismaisen geenivarakeskuksen toimintaa.

Haga-yhteistyöstä Karlstadin julkilausumaan

Karlstadin julkilausumassa korostetaan myös tarvetta yhteensovittaa uudet panostukset aikaisemman kriisivalmiusyhteistyön kanssa. Julkilausuma perustuu muun muassa Haga-yhteistyön julistuksiin (2009 ja 2013) sekä pohjoismaisten yhteistyöministerien julkilausumaan yhteistyöstä kriisiaikoina (2022). 

– Olen tyytyväinen Karlstadin julkilausumaan, joka on tärkeä poliittinen ohjeistus varautumiseen ja muutosjoustavuuteen liittyvässä työssä. Julkilausuma kattaa kaikki alat ja maat, ja juuri sitä nyt tarvitaankin. Haluan kiittää visionäärisiä ministereitämme julkilausuman hyväksymisestä, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann. 

Varautumisasiat ovat tärkeitä pohjoismaisen yhteistyön kaikissa ministerineuvostoissa ja kaikilla yhteistyöalueilla, ja tämä fokus näkyy myös syksyllä 2024 julkaistavasta tulevasta yhteistyöohjelmasta.

Karlstadissa 19. kesäkuuta pidetyn pohjoismaisen ministerikokouksen järjesti Ruotsi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Kokouksessa käsiteltiin myös maankäytön konflikteja, joita kaikilla Pohjoismailla on edessään, tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan viettävää gastronomista Uusi pohjoismainen ruoka -liikettä sekä tärkeitä keskusteluja ruokahävikin torjunnasta.

Ota yhteyttä