Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO)

NOSOSKO vastaa Pohjoismaiden sosiaalitilastojen koordinoinnista sekä laatii vertailuanalyyseja ja kuvauksia sosiaaliturvatoimenpiteiden laajuudesta ja sisällöstä. NOSOSKOn kansalliset valtuuskunnat kokoontuvat vuosittain täysistuntoon päättämään tulevasta toiminnasta.

Information

Postiosoite

Studiestræde 6
1455 København K