Nordisk sosialstatistisk komité (NOSOSKO)

NOSOSKO er ansvarlig for koordineringen av sosialstatistikken i de nordiske landene og utarbeider komparative analyser og beskrivelser av omfanget og innholdet av sosiale sikkerhetstiltak. De nasjonale delegasjonene i NOSOSKO samles årlig til plenumsmøtet og vedtar kommende aktiviteter.

Information

Postadresse

Studiestræde 6
1455 København K