Nordiska socialstatistikkommittén (NOSOSKO)

NOSOSKO har ansvar för samordningen av socialstatistiken i de nordiska länder och utarbetar komparativa analyser och beskrivningar av omfånget av och innehållet i socialförsäkringsåtgärder. De nationella delegationerna i NOSOSKO samlas årligen till plenarmöte och godkänner kommande aktiviteter.

Information

Postadress

Studiestræde 6
1455 København K