Nordisk socialstatistikkomité (NOSOSKO)

NOSOSKO er ansvarlig for koordinationen af socialstatistikken i de nordiske lande og udarbejder komparative analyser og beskrivelser af omfanget og indholdet af sociale sikkerheds tiltag. De nationale delegationer i NOSOSKO samles årligt til plenarmødet og vedtager kommende aktiviteter.

Information

Adresse

Studiestræde 6
1455 København K