Työmarkkinajaosto

Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A) on asettanut työmarkkinajaoston edistämään työelämäalan ministerineuvoston (MR-A) yhteistyöohjelman toteuttamista.

Content

    Persons
    Publications
    Information
    Funding opportunities