Arbeidsmarkedsutvalget

Utvalget skal styrke og utvikle det nordiske samarbeidet når det gjelder sysselsettingspolitiske spørsmål, arbeidsmarkedspolitikk generelt, samt arbeidsmarkedsforskning. Dette omfatter arbeidsformidling, arbeidsmarkedspolitiske tiltak og arbeidsløshetsforsikring. Dessuten skal det ta initiativ til å iverksette prosjekter som kan utgjøre grunnlaget for videreutvikling og modernisering av arbeidsmarkedspolitikken i de nordiske landene, samt prioritere og fordele utvalgets prosjektmidler til politisk aktuelle områder.

Content