Arbetsmarknadsutskottet

Utskottet på arbetsmarknadsområdet är tillsatt av Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A) under Ministerrådet för arbetsliv (MR-A).

Content

    Persons
    Publications
    Information
    Funding opportunities