Arbetsmarknadsutskottet

Utskottet på arbetsmarknadsområdet är tillsatt av Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A) under Ministerrådet för arbetsliv (MR-A).

Information

Postadress

Att. Tryggvi Haraldsson, tryggvi.haraldsson@vmst.is

Vinnumálastofnun (Arbejdsdirektoratet)
Kringlunni 1, 103 Reykjavík

Innehåll

Personer