Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Danish.

Om Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget på arbejdsmarkedsområdet er nedsat af Nordisk Embedsmandskomité for Arbejdsliv (EK-A) under Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A).

Arbejdsmarkedsudvalget skal bidrage til gennemførelsen af Nordisk ministerråds samarbejdsprogram for arbejdsliv, ved at styrke og udvikle det nordiske samarbejde vedrørende beskæftigelsespolitiske spørgsmål, arbejdsmarkedspolitikken generelt og arbejdsmarkedsforskning. Dette indbefatter arbejdsformidling, arbejdsmarkedspolitiske tiltag og arbejdsløshedsforsikring. Derudover skal det tage initiativ til iværksættelse af projekter, som kan udgøre grundlaget for videreudvikling og modernisering af arbejdsmarkedspolitikken i de nordiske lande samt prioritere og fordele udvalgets projektmidler til politisk aktuelle områder.