5. Kyselytunti

Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 9.00.

De nordiske samarbejdsministres spørgetime under sessionen 2014.

Höskuldur Þórhallson tog ledelsen af forhandlingerne.

E 15/2014: Mitt spørsmål gikk egentlig til den islandske samarbeidsministeren i kraft av å ha formannskap i år. Spørsmålet dreier seg om en sak i budsjettbehandlingen som flere av oss i Nordisk...

Tak for spørgsmålet, Marit. Du må tilgive, at det er formanden for samarbejdsministrene, der ligesom har kørt den her proces, men jeg kan jo sige, at vi samarbejdsministre i Nordisk Ministerråd...

E 16/2014: Jeg vil gerne rose samarbejdsministrene for, at de straks accepterede den nye generaldirektørs forslag om, at vi skulle have en Bo Könberg-rapport, som en parallel til...

Tak til Bertel Haarder for spørgsmålet. Man kan sige, at senest den 16. oktober 2014 forhandlede vores sundhedsminister det her område. Der var jo 14 punkter i Bo Könbergs rapport, og de seks af...

Jeg forstår at presidenten glemte at det var mulighet for å stille et tilleggsspørsmål.

Til den danske samarbeidsministeren: Jeg forstår at ministeren selvfølgelig ikke har fulgt denne...

Jeg skal ærligt tilstå, at jeg på en eller anden måde er lidt på glatis her, for jeg har ikke fulgt det så tæt, så jeg håber på og ser meget gerne, at der kommer et opfølgende skriftligt spørgsmål...

E 17/2014: Jeg vil fortsætte, herr præsident. Dette spørgsmål er til den danske samarbejdsminister, Carsten Hansen, og det handler faktisk om grænsehindringer imellem Færøerne og Grønland i...

Tak til Høgni Hoydal for spørgsmålet. Må jeg ikke sige, at der jo er et rigsfællesskab, og det er ikke sikkert, vi ser fuldstændig ens på den model, når nu spørgeren er republikaner på Færøerne....

Jeg skal sige tak til den danske samarbejdsminister for det svar. Jeg vil så bare henvise til, at vi også har andre problemer, når man implementerer EU-regler, der også gælder for EØS-landene. Her...

Jeg mener bestemt, at man skal have samme rettigheder, uanset hvor i Norden man bor, men når man træffer beslutninger som ikke at ville være med i EU, har det selvfølgelig konsekvenser. Der skal...