8. Budjetti 2015

Dokumentation:

- Betænkning over Nordisk Ministerråds samlede budget 2015 (B 297/præsidiet; C 2/2014)

 

Beslutning:

  • Præsidiets rekommandation i anledning af betænkning B 297/præsidiet blev efter afstemning godkendt - Rek. 17/2014

Takk, president. Nordisk ministerråd gjennomgår nå den største reformprosessen på lang tid. 2013 og 2014 har i stor grad vært viet utredningsarbeid og beslutninger. I budsjettåret 2015 vil...

Related case: Ministerineuvoston ehdotusta vuoden 2015 budjetiksi

Takk, president.

Nordisk ministerråds budsjett blir til i en prosess mellom Nordisk råd og ministerrådet. Rent praktisk skjer det ved Presidiet, som har nedsatt en budsjettgruppe som jeg har...

Related case: Ministerineuvoston ehdotusta vuoden 2015 budjetiksi

Herr formand, det her med Nordisk Journalistcenter er blevet en ganske stor mærkesag i forholdet mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, når det gælder budgettet. Baggrunden for, at vi har...

Related case: Ministerineuvoston ehdotusta vuoden 2015 budjetiksi

På vegne av de nordiske kulturministrene vil jeg forklare hvorfor vi har foreslått denne reduksjonen på Nordisk Journalistsenter. Det er et uttrykk for en målrettet politisk prioritering i en tid...

Related case: Ministerineuvoston ehdotusta vuoden 2015 budjetiksi

Jeg vil følge opp mitt spørsmål om budsjett når det gjelder Nordisk ministerråd og Nordisk råd med et eksempel. I budsjettinnspillet til ministerrådet var det ønske om å sette av 300 000 kr til å...

Related case: Ministerineuvoston ehdotusta vuoden 2015 budjetiksi

Herr mødepræsident. Vi får nu et lidt mindre budget, og det er altid vanskeligt at reducere bevillingerne, men jeg mener, vi skal holde fast i, at det nordiske samarbejdes succes ikke skal måles...

Related case: Ministerineuvoston ehdotusta vuoden 2015 budjetiksi

På vegne av presidiet har jeg overfor ministerrådet – i våre samtaler i København – arbeidet for uendret bevilgningsnivå til journalistsenteret, som ligger i Århus. Samtidig hadde vi med oss 31...

Related case: Ministerineuvoston ehdotusta vuoden 2015 budjetiksi

Takk for en grei debatt. Det er jo ingen tvil om at på noen punkter i budsjettet er det en viss uenighet i salen, og det at vi har jobbet oss fram til et budsjettforslag for 2015 som vi mente var...

Related case: Ministerineuvoston ehdotusta vuoden 2015 budjetiksi