13. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Simo Rundgren overtog ledelsen af forhandlingerne.

 

Ændringer til dagsordenen: Udvalgsforslag om forvaltning av felles fiskebestander (A 1625/miljø) byttede rækkefølge med Utvalgsforslag om energilagring som instrument i klimapolitikken (A 1620/miljø). Dagsordenen blev fastsat i overensstemmelse hermed.

Dokumentation:

- Redegørelse om opfølgning på klimarapport (Dokument 17/2014)

- Utvalgsforslag om forvaltning av felles fiskebestander (A 1625/miljø)

- Utvalgsforslag om energilagring som instrument i klimapolitikken (A 1620/miljø)

- Betänkande över medlemsförslag om fortsatt nordiskt samarbete för att stoppa mårdhundens spridning (A 1595/miljö)

- Betänkande över medlemsförslag om hållbarhetscertifiering av turistdestinationer (A 1621/miljø)

Beslutninger:

  • Kontrolkomitéens rekommandation i anledning komitéforslag om 8-års regelens anvendelse (A 1616/kk) blev vedtaget efter afstemning - Rek. 19/2014
  • Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af udvalgsforslag om forvaltning av felles fiskebestander (A 1625/miljø) blev vedtaget efter afstemning - Rek. 20/2014
  • Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af udvalgsforslag om energilagring som instrument i klimapolitikken (A 1620/miljø) blev vedtaget efter afstemning - Rek. 21/2014
  • Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af medlemsforslag om fortsatt nordiskt samarbete för att stoppa mårdhundens spridning (A 1595/miljö) blev vedtaget efter afstemning - Rek.22/2014, Rek. 23/2014 og Rek. 25/2014
  • Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af udvalgsforslag om holdbarhedscertificering af turistdestinationer (A 1621/miljø) blev vedtaget efter afstemning - Rek. 26/2014

Præsident. Klimaændringerne er en af nutidens største samfundsudfordringer og har i en årrække været en rød tråd i Nordisk Ministerråds arbejde. Klimaændringerne har dannet baggrund for flere...

President! Tack till ministern för redogörelsen. I Norden bidrar primärnäringarna till utsläpp av klimatgaser från fem procent i Island till 20 procent i Danmark. Att reducera primärnäringarnas...

Herr president, ledamöter och gäster! I går var förstanyheten på radion här i Sverige att jordbruksmarkernas förmåga att producera mat försämras globalt på grund av höjda salthalter. Kvällen...

Tak. Jeg vil understrege, at jeg er enig i Christina Gestrins indlæg, så det, jeg bare vil tilføje, er, at i de underliggende rapporter til IPPC’s rapport, som bliver offentliggjort i København på...

Tak, herr præsident. Forslaget, som vi her har på bordet, er, at Nordisk Råd rekommanderer, at Nordisk Ministerråd udvikler og gennemfører initiativer, som forbedrer forudsætningen for en...

Related case: Valiokuntaehdotus yhteisten kalakantojen hallinnoinnista

Jeg skal bare støtte herr Sjúrður Skaales påpegning af, at selvsagt skal Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd kunne behandle en så stor sag, som det er, at der har været direkte konflikter mellem...

Related case: Valiokuntaehdotus yhteisten kalakantojen hallinnoinnista

Det var nu mere en kommentar, men det er rigtigt. Det er jo uhørt, at man sanktionerer hinanden. Det er ikke kun EU, men også Danmark, som har sanktioneret Færøerne. Norge har også sanktioneret...

Related case: Valiokuntaehdotus yhteisten kalakantojen hallinnoinnista

Ja, president, først må jeg få bemerke at mitt navn er borte fra talerlisten. Jeg har også tegnet meg til talerlisten, men navnet forsvant da jeg ba om replikk. Det kan sikkert løses.

Jeg...

Related case: Valiokuntaehdotus yhteisten kalakantojen hallinnoinnista

Svaret er, at platforme ikke skal etableres af politikere i Nordisk Råd. Som der står i forslaget, skal man støtte projekter. Det vil sige, at det er videnskabsfolk, der skal udarbejde et projekt...

Related case: Valiokuntaehdotus yhteisten kalakantojen hallinnoinnista

I den forrige saken vi diskuterte, var det snakk om klimaendringene, at de fører til forandringer i økosystem og så videre, og det er jo et slags bakteppe også for denne saken. Vi vet at det er...

Related case: Valiokuntaehdotus yhteisten kalakantojen hallinnoinnista